ĐÔI NÉT VỀ

HỒNG TÂN RICE

Với bề dày kinh nghiệm của Công ty lúa – gạo Hồng Tân, đã hoạt động trong ngành nông nghiệp với tay nghề chuyên canh tác, sản xuất, chế biến và bảo quản lúa gạo trong nhiều năm. HONG TAN RICE đã xây dựng được uy tín và thương hiệu trên thị trường, cung cấp các sản phẩm gạo chất lượng và các sản phẩm chế biến từ gạo một cách tự tin và bền vững.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của công ty chính là chúng tôi xây dựng quy trình kiểm soát chặt chẽ từ đồng ruộng tới bàn ăn. Từ khâu lựa chọn giống lúa đến nơi canh tác mở rộng bao tiêu cánh đồng lúa, đảm bảo quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt dư lượng thuốc BVTV, phát triển canh tác cận hữu cơ, hữu cơ 100%, …tạo nên chất lượng và giá trị của hạt gạo Việt.

Đó là tâm huyết của HONG TAN RICE muốn chia sẻ từ nhà nông đến cộng đồng người tiêu dùng có những hạt gạo thơm ngon, mềm dẻo và đặc biệt tốt cho sức khỏe. Đảm bảo: Không dư lượng thuốc trừ sâu, Không dùng giống lúa biến đổi gen, Không chất tạo mùi, Không chất bảo quản,…

Sự mong muốn của tập thể công ty HONG TAN RICE là mang những hạt gạo sạch và chất lượng không chỉ đáp ứng người tiêu dùng trong nước mà còn vươn xa ra các nước bạn trên thế giới. Bằng sự tự tin và tâm huyết cho cộng đồng thưởng thức sản phẩm chất lượng để tạo thêm “Niềm vui và Sức khỏe”.

ABOUT

HONG TAN RICE

With the rich experience of Hong Tan Rice – Rice Company, it has been operating in the agricultural industry with specialized skills in cultivating, producing, processing and preserving rice for many years. HONG TAN RICE has built a reputation and brand in the market, providing quality rice products and products processed from rice confidently and sustainably.

One of the important factors contributing to the company’s success is that we build a strict control process from field to table. From the stage of selecting rice varieties to cultivating places, expanding consumption of rice fields, ensuring the production process is strictly controlled with pesticide residues, developing semi-organic farming, 100% organic, … creating quality and value of Vietnamese rice grains.

That is the passion of HONG TAN RICE to share from farmers to the consumer community rice grains that are delicious, soft and especially good for health. Guaranteed: No pesticide residue, No genetically modified rice varieties, No flavoring agents, No preservatives,…

The desire of the HONG TAN RICE company team is to bring clean and quality rice grains that not only satisfy domestic consumers but also reach out to other countries around the world. With confidence and enthusiasm for the community to enjoy quality products to create more “Joy and Health”.